Pre firmu Kov Velim, s.r.o. sme vyrobili nový podvalník Zrůst ZPT - 30

Firme Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.sme dodali nový prepravník závažia

Pre firmu VČES, a.s. sme vykonali celkovú opravu podvalníka
Nooteboom MCO - 58/04

Pre firmu Hanyš, s.r.o. sme dodali nový podvalník Zrůst ZPT - 18

Pre firmu Autoslužby HK, s.r.o. sme vykonali strednú opravu podvalníka
ES-GE Mega 3

Pre firmu Holbík consulting, s.r.o. sme vykonali strednú opravu návesového podvalníka značky Kempf

Pre firmu Skanska, a.s. sme vykonali generálnu opravu podvalníka
Goldhofer STN-L3

Pre firmu Ekotech, s.r.o. sme vykonali repas podvalníka
Nooteboom OSD 58-04

Pro firmu Doprastav, a.s. jsme provedli generální opravu podvalníku
Goldhofer STN-L3

Pre firmu Doprastav, a.s. sme vykonali generálnu opravu podvalníka
Goldhofer Oplen SL-3

Pre firmu NET4GAS, s.r.o. sme dodali nový podvalník
Nooteboom OSD 48-03

Pre firmu Animaltrans, s.r.o. sme vykonali generálnu opravu prívesu
Zorzi 20R

Pre firmu Srubmont, s.r.o. sme vykonali generálnu opravu
klanicového návesu NCH 39-22,5

Firme ZPD Miroslav Banýr sme dodali nový podvalník typu
TCH 30 - 17,5

Firme SŠ Transport, s.r.o. sme dodali nový podvalník
Nooteboom OSDS 48-03

Spolupracujeme s