Požičovňa našich podvalníkov

 •  Flotilu nájomných vozidiel firmy Zrůst tvorí takmer 30 návesov a prívesov

 • Vozidlový park je pravidelne obnovovaný a doplňovaný

 • Zaraďovaním nových vozidiel dosahujeme ich vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a tým aj istoty zákazníkov, že svoje prepravné úlohy kvalitne a včas splnia

 • Nájomná zmluva nie je časovo obmedzená - prenajatie možno vykonať na hodinu, deň, týždeň, mesiac, rok alebo aj niekoľko rokov s následným odkúpením

 • V cene je zahrnutý servis vozidla a bezplatná výmena dielov, podliehajúcich prevádzkovému opotrebeniu

 • Poškodené alebo ukradnuté diely hradí zákazník

 • Zákazník tak okrem dohodnutého nájomného s vozidlom nemá žiadne ďalšie výdavky, stará sa len o jeho bežnú kontrolu

  CENA ZA PRENÁJOM ZAHŔŇA:

  nájomné
  údržbu podvalníku
  povinné ručenie
  havarijné poistenie (5% spoluúčasť)
  cestná daň

  DOKLADY A DODRŽANIE PODMIENOK K UZATVORENIU NÁJOMNEJ ZMLUVY:

  koncesná listina
  výpis z obchodného registra
  doklad totožnosti (OP, CP)
  istina na zapožičanie podvalníka (výška istiny podľa typu podvalníka)

Spolupracujeme s